Bildiri ve Ödüller

Sözel ve Video sunumlar kabul edilecektir

BİLDİRİ ÖZETİ SON GÖNDERİM TARİHİ: 20 OCAK 2020

Bilimsel Bildiri ve Sunumlar

19 Şubat - 22 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi kapsamında, minimal invaziv jinekolojik cerrahi ile ilgili olmak üzere sözel, poster ve video sunumlar kabul edilecektir. Bildiriyi yükleyen sunum şekli için tercih bildirecektir. Ancak yüklenen bildirinin nihai sunum şekline bildirinin özellikleri ve program düzenine göre bilimsel komite karar verecektir. Video ve sözel sunumlar ana programda sunulacaktır. Poster bildiriler fuaye alanında e-poster olarak gösterilecektir.

Bildiri Gönderim Kuralları

Bildiriler minimal invaziv jinekolojik cerrahi ile ilgili olmalıdır.
Özetler online olarak bildiri sistemi üzerinden gönderilmiş olmalıdır. Sistem üzerinden gönderilmeyen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. Kabul edilmiş bildiri özetleri teslim edildikleri şekliyle basılacaklarından hatasız gönderilmiş olmalıdır.

Bildiri Özeti için Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

 • Bildiri özetleri sisteme Türkçe veya İngilizce olarak yüklenecektir
 • Bildiriler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Bildiri yükleme sisteminde sunum tipi ve konu alt başlığı seçilecektir.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde, küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresi mutlaka yazılmış olmalıdır.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Bildiri başlığı kısa ve konuyu tanımlayıcı olmalıdır
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Giriş, yöntem, bulgular ve sonuç alt başlıkları olmalıdır.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.

Mutlaka Dikkat Edilmesi Gereken Sunum Özellikleri

 • Sözel sunumlar için video eki ile göndermek isteyenler için video 3 dakikayı aşmamalıdır.
 • Video sunumlar için video 3 dakikadan kısa ve 6 dakikadan uzun olmamalıdır. Video öncesinde slayt olacak ise toplam sunum süresi hiçbir şekilde 6 dakikayı aşmamalıdır.
 • Video ve sözel sunumlar 6 dakika sunum ve 2 dakika tartışma olacak şekilde toplam 8 dakika olacaktır.

Bu ilkelerle hazırlanmamış olan her bildiri özeti içeriğine bakılmaksızın değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli Notlar

 • Abstract Agent modülünü ilk kez kullanacaksanız "Yeni Kullanıcı" linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Gönderim Esnasında Teknik Destek İçin:

E-Mail : [email protected]
Tel : 0216 372 66 44

Bildiri Ödülleri
Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından yapılacak skorlama sonucunda seçilecek en iyi 3 bildiriye ödül verilecektir. Bu ödülün amacı, meslektaşlarımızın araştırma çalışmalarında gösterdikleri verimliliği takdir ederek, özellikle genç meslektaşlarımızı teşvik etmektir.

En İyi Bildiri Ödülü

ESGE 2020, Lizbon, Portekiz

En İyi 2. Bildiri Ödülü

4. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 2021, İstanbul

En İyi 3. Bildiri Ödülü

2. Obstetrik ve Jinekoloji Zirvesi, 2020, Bodrum

© III. Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi. Tüm Hakları Saklıdır.